pheonixboii

"jeez"
akali
Akali
5 years ago
fiora
Fiora
5 years ago
volibear
Volibear
5 years ago
aatrox
Aatrox
5 years ago
aatrox
Aatrox
5 years ago
aatrox
Aatrox
5 years ago
ezreal
Ezreal
5 years ago
varus
Varus
5 years ago
ezreal
Ezreal
5 years ago
2455

Hurts

3598

Heals

0

Season

67

Lifetime

Season Takedowns
  • No takedowns this season...
Lifetime Takedownslast 50